21.12.2016 02:04:21
Chồng hay chửi bậy trước mặt con tôi phải làm sao? class=

Chồng hay chửi bậy trước mặt con tôi phải làm sao? Bố hay chửi bậy trước mặt con, là mẹ tôi phải phải xử lý như thế nào?

Box Tâm Sự