17.01.2017 16:46:18
Phương pháp can thiệp trẻ tự kỷ class=

Phương pháp can thiệp trẻ tự kỷ. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ. Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm khác nhau, đều nhằm mang lại cho trẻ tự kỷ những điều tốt nhất, giúp trẻ hòa nhập được với cuộc sống bình thường.

24.02.2017 16:27:18
Phương pháp ABA trong can thiệp trẻ tự kỷ class=

Phương pháp ABA trong can thiệp trẻ tự kỷ. Hiện nay có nhiều phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ. Mỗi một phương pháp có những ưu nhược điểm khác nhau. Tùy theo mức độ của trẻ mà áp dụng phương pháp nào, kết hợp ra sao.

Box Tâm Sự