07.02.2017 02:18:43
Gia đình nghi ngờ tôi dùng chất kích thích, tôi phải làm thế nào? class=

Sút nhiều cân gia đình nghi ngờ em dùng chất kích thích đòi đánh đập em, em phải làm sao? Vì em sút nhiều cân quá khiến gia đình nghi ngờ em dùng chất kích thích mà sự thực em không dùng. Mọi người còn đòi đánh đập em, em phải làm sao?

Box Tâm Sự