04.01.2017 16:26:25
Tôi có nên nhận con nuôi? class=

Tôi có nên nhận con nuôi? Tôi không thể sinh con cho anh. Đã nhiều lần tôi muốn ra đi để anh tìm hạnh phúc mới nhưng tôi không thể vì chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Anh nói muốn nhận con nuôi, tôi phải làm sao?

18.01.2017 08:29:10
Phải làm sao khi em sắp kết hôn nhưng không muốn sinh con? class=

Phải làm sao khi em sắp kết hôn nhưng không muốn sinh con? Em muốn lấy anh ấy làm chồng. Chúng em sắp kết hôn nhưng em không muốn sinh con chỉ muốn nhận con nuôi. Em phải làm thế nào để chồng em chấp nhận điều đó?

Box Tâm Sự