04.01.2017 16:21:46
Em có nên bỏ trốn trước đám cưới? class=

Em có nên bỏ trốn trước đám cưới? Chúng em rất yêu nhau nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý để chúng em đến bên nhau. Cô ấy nói chỉ yêu em và muốn lấy em làm chồng...

22.03.2017 11:28:46
Ngày cưới em, tôi đã làm một việc không đáng mặt đàn ông class=

Ngày cưới em, tôi đã làm một việc không đáng mặt đàn ông. Điều đó khiến tôi ân hận cho đến bây giờ. Tôi là một người thật khốn nạn.

18.10.2017 15:58:24
Người yêu tôi muốn làm đám cưới mặc dù bố mẹ anh ấy không đồng ý class=

Người yêu tôi muốn làm đám cưới mặc dù bố mẹ anh ấy không đồng ý. Tôi biết bản thân mình nên cương quyết từ chối yêu cầu của anh trước hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng tôi thực sự không làm được.

19.10.2017 15:00:02
Mâu thuẫn với mẹ chồng tương lai về việc làm đám cưới class=

Mâu thuẫn với mẹ chồng tương lai về việc làm đám cưới. Mẹ chồng tôi rất khó tính và can thiệp quá nhiều vào việc chuẩn bị đám cưới của chúng tôi. Tôi nên làm gì trong lúc này?

Box Tâm Sự