17.01.2017 16:25:48
Tôi luôn tự dằn vặt mình khi biết chồng ngoại tình class=

Tôi luôn tự dằn vặt mình khi biết chồng ngoại tình. Tôi biết chính mình đã đẩy anh đến với người con gái đó. Ngay trong lúc này, tôi thấy đau khổ, dằn vặt bản thân nhưng đến lúc tôi phải buông tay anh rồi...

25.11.2017 00:45:23
Em phải làm sao để thoát khỏi tình trạng dằn vặt bản thân mình? class=

Em phải làm sao để thoát khỏi tình trạng dằn vặt bản thân mình? Những việc nhỏ nhặt từ trong quá khứ nhưng em cũng không thoát ra được. Trạng thái tâm lý của em rất bất ổn và hiện tại người yêu em cũng không chấp nhận được chuyện đó.

Box Tâm Sự