27.12.2016 21:37:33
Yêu nhầm cô gái đào mỏ tôi phải xử lý thế nào? class=

Yêu nhầm cô gái đào mỏ tôi phải xử lý thế nào? Tôi yêu cô ấy muốn cùng cô ấy hướng đến cuộc sống tương lai. Ngược lại, cô ấy không bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi ngoài việc đòi hỏi tôi mua thứ này, thứ kia, thậm chí, đưa tiền cho cô ấy. Tôi đang yêu phải một cô gái đào mỏ đúng không? Tôi nên xử lý thế nào trong hoàn cảnh này?

Box Tâm Sự