03.02.2017 21:46:30
Phải làm sao khi con gái tôi hay giận vô cớ và không muốn đi học? class=

Phải làm sao khi con gái tôi hay giận vô cớ và không muốn đi học? Gần đây, tôi nhận thấy con gái có nhiều điểu bất thường, tâm lý không ổn định, trở nên trì trệ hơn. Tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh này?

15.01.2018 11:22:24
Con gái trở nên nhút nhát từ ngày đi học class=

Con gái trở nên nhút nhát từ ngày đi học. Bản thân cháu từ nhỏ là một đứa trẻ khá nghịch, bạo dạn. Tuy nhiên, từ ngày cháu bắt đầu vào lớp 1 lại thay đổi tính cách, trở nên nhút nhát. Tôi phải làm thế nào?

Box Tâm Sự