17.01.2017 16:27:40
Chia tay anh dọa giết tôi, tôi phải làm sao? class=

Chia tay anh dọa giết tôi, tôi phải làm sao? Tôi và Quân yêu nhau đã được hai năm. Thời gian yêu nhau tôi thấy anh là người thô lỗ, cục cằn, nhiều lần muốn chia tay, anh dọa giết tôi. Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này?

Box Tâm Sự