22.12.2016 22:21:04
Cách lấy lại niềm tin khi đã lỡ đánh mất class=

Cách lấy lại niềm tin khi đã lỡ đánh mất. Trong cuộc đời mỗi người không ai không mắc phải sai lầm. Nếu bạn mắc sai lầm, đánh mất niềm tin đối với những người xung quanh. Bạn phải làm thế nào để lấy lại niềm tin đã đánh mất?

16.01.2017 16:53:47
Chồng nghi ngờ tôi ngoại tình, phải làm sao đây? class=

Chồng nghi ngờ tôi ngoại tình, phải làm sao đây? Cho dù tôi giải thích như thế nào chồng tôi cũng không tin, cứ buộc tội cho tôi phản bội anh ấy. Tôi không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này?

Box Tâm Sự