15.12.2016 13:34:39
Lối thoát nào cho em? class=

H đã đành cho M một tình yêu thật sâu sắc. Những tưởng, hai người sẽ có cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng cuộc đời ai biết có chữ ngờ, tình yêu cũng vụt tắt khỏi tầm tay.

Box Tâm Sự