27.12.2016 21:50:08
Có nên mắng chửi con trước mặt người khác không? class=

Có nên mắng chửi con trước mặt người khác không? Mắng chửi con trước mặt người khác là một trong những phương pháp giáo dục tồi tệ. Việc mắng chửi con trước mặt người khác dẫn đến những hậu quả khá nghiêm trọng.

Box Tâm Sự