04.01.2017 16:17:28
Tôi không có cảm xúc với đàn ông, phải làm sao đây? class=

Tôi không có cảm xúc với đàn ông, phải làm sao đây? Sau khi chia tay người yêu đầu tiên, cảm xúc trong tôi trở nên chai lỳ, tôi phải làm sao?

24.02.2017 16:37:50
Bạn gái chia tay, tôi mất niềm tin vào cuộc sống class=

Bạn gái chia tay, tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Chúng tôi rất yêu nhau nhưng rồi vì những mâu thuẫn, cô ấy đã chia tay tôi. Hiện tại, cô ấy đã có người yêu. Tôi mất niềm tin vào cuộc sống, giờ tôi phải làm sao?

15.11.2017 16:54:18
Em bị mất niềm tin, mất cảm giác về tình yêu class=

Em bị mất niềm tin, mất cảm giác về tình yêu. Sau một thời gian em nhận lời người khác nhưng cũng không duy trì được lâu. Bây giờ em cảm thấy rất bế tắc, em không biết phải làm sao.

Box Tâm Sự