07.02.2017 02:18:50
Mua quà đắt tiền cho con có phải là nuông chiều con quá không? class=

Mua quà đắt tiền cho con có phải là nuông chiều con quá không? Con tôi thích một con gấu nhưng số tiền lại quá lớn theo suy nghĩ của tôi. Trong hoàn cảnh này, tôi có nên đồng ý mua cho con không? Nếu tôi mua cho con có được coi là chiều con không?

Box Tâm Sự