27.11.2016 16:15:30
Chứng rối loạn tâm thần ở người cao tuổi class=

Người già sức khỏe ngày càng yếu đi, kèm theo đó là nhiều các chứng bệnh. Trong đó, chứng bệnh rối loạn tâm thần được coi là rối loạn phổ biến. Vậy những rối loạn ấy được biểu hiện ra sao? Phải khắc phục chứng rối loạn tâm thần của người già như thế nào?

Box Tâm Sự