04.01.2017 16:26:25
Tôi có nên nhận con nuôi? class=

Tôi có nên nhận con nuôi? Tôi không thể sinh con cho anh. Đã nhiều lần tôi muốn ra đi để anh tìm hạnh phúc mới nhưng tôi không thể vì chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Anh nói muốn nhận con nuôi, tôi phải làm sao?

Box Tâm Sự