12.01.2017 14:42:05
Bạn trai hay cáu giận vô cớ, tôi có nên nhịn cho qua không? class=

Bạn trai hay cáu giận vô cớ, tôi có nên nhịn cho qua không? yêu nhau nhưng chúng tôi không thấy vui mỗi khi ở bên nhau. Anh hay giận tôi làm tôi buồn, thất vọng

Box Tâm Sự