21.12.2016 02:04:21
Chồng hay chửi bậy trước mặt con tôi phải làm sao? class=

Chồng hay chửi bậy trước mặt con tôi phải làm sao? Bố hay chửi bậy trước mặt con, là mẹ tôi phải phải xử lý như thế nào?

06.03.2017 15:59:29
Chồng có thói quen 'khẩu dâm", tôi phải làm sao? class=

Chồng có thói quen “khẩu dâm", tôi phải làm sao? Những lúc vợ chồng gần gũi, chồng tôi thích nói những lời dâm tục vì anh bảo có hứng thú hơn. Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này?

Box Tâm Sự