21.12.2016 02:04:47
Phải làm gì khi chị chồng đặt điều nói xấu sau lưng? class=

Phải làm sao khi chị chồng đặt điều nói xấu sau lưng. Vợ chồng sống với nhau phải trải qua nhiều khó khăn, một trong những khó khăn đó là không có được sự yêu thương từ nhà chồng.

05.08.2017 11:25:07
Đồng nghiệp hay nói xấu sau lưng, tôi có nên bỏ qua? class=

Đồng nghiệp nói xấu sau lưng, tôi có nên bỏ qua? Họ là những người cùng chung xuất phát điểm với tôi nên có vẻ khó chịu khi thấy tôi làm quản lý của họ. Tôi nên phải làm gì hay cứ tiếp tục bỏ qua cho họ.

10.08.2017 12:02:56
Mẹ chồng thường hay nói xấu bố mẹ đẻ, tôi nên làm gì? class=

Mẹ chồng thường hay nói xấu bố mẹ đẻ, tôi nên làm gì? Từ ngày tôi về làm dâu cho đến bây giờ, mẹ chồng tôi thường có những lời nói động chạm đến bố mẹ đẻ. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này?

11.09.2017 14:09:52
Mẹ chồng thường nói xấu nhà đẻ, tôi rất buồn lòng class=

Mẹ chồng thường nói xấu nhà đẻ, tôi rất buồn lòng. Bất cứ chuyện gì mẹ chồng không hài lòng là bà nói động đến bố mẹ tôi. Tôi không biết phải giải quyết thế nào?

15.09.2017 11:04:49
Vợ tôi thường nói xấu gia đình nhà chồng class=

Vợ tôi thường nói xấu gia đình nhà chồng. Rất nhiều điều vợ tôi không hài lòng về tôi, về cuộc sống gia đình nhà chồng và mang đi nói với người này người kia. Tôi phải làm sao?

05.12.2017 10:02:12
Cô chồng thường xuyên nói xấu tôi class=

Cô chồng thường xuyên nói xấu tôi. Vợ chồng tôi mới kết hôn chưa được bao lâu và cuộc sống của chúng tôi không nảy sinh nhiều vấn đề. Nhưng cô chồng của tôi thường xuyên nói xấu tôi, chia sẻ tình cảm vợ chồng.

Box Tâm Sự