21.12.2016 02:04:47
Phải làm gì khi chị chồng đặt điều nói xấu sau lưng? class=

Phải làm sao khi chị chồng đặt điều nói xấu sau lưng. Vợ chồng sống với nhau phải trải qua nhiều khó khăn, một trong những khó khăn đó là không có được sự yêu thương từ nhà chồng.

05.08.2017 11:25:07
Đồng nghiệp hay nói xấu sau lưng, tôi có nên bỏ qua? class=

Đồng nghiệp nói xấu sau lưng, tôi có nên bỏ qua? Họ là những người cùng chung xuất phát điểm với tôi nên có vẻ khó chịu khi thấy tôi làm quản lý của họ. Tôi nên phải làm gì hay cứ tiếp tục bỏ qua cho họ.

15.09.2017 10:53:17
Thường bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, tôi nên làm gì? class=

Thường bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, tôi nên làm gì? Tôi mới vào công ty làm việc và bị mọi người nói này nói kia. Bản thân tôi thấy rất mệt mỏi và chán nản. Tôi phải làm sao?

05.12.2017 10:02:12
Cô chồng thường xuyên nói xấu tôi class=

Cô chồng thường xuyên nói xấu tôi. Vợ chồng tôi mới kết hôn chưa được bao lâu và cuộc sống của chúng tôi không nảy sinh nhiều vấn đề. Nhưng cô chồng của tôi thường xuyên nói xấu tôi, chia sẻ tình cảm vợ chồng.

Box Tâm Sự