16.01.2017 16:52:47
Tôi có nên nghỉ làm ở nhà? class=

Tôi có nên nghỉ làm ở nhà? Tôi đang có một công việc ổn định nhưng vì hoàn cảnh gia đình, bố chồng bị tai nạn liệt nửa người nên cần có người chăm sóc, tôi có nên nghỉ làm không? Tôi thực sự rất khó nghĩ nhưng không muốn nghỉ việc.

Box Tâm Sự