27.12.2016 21:58:59
Stress trước áp lực nhà chồng bắt sinh con trai class=

Stress trước áp lực nhà chồng bắt sinh con trai. Xã hội ngày càng hiện đại nhưng những tư tưởng phong kiến vẫn tồn tại đâu đó trong tư tưởng mỗi người. Trọng nam khinh nữ, cố gắng sinh cho được một cậu con trai để có người nối dõi vẫn là vấn đề phổ biến trong các gia đình Việt.

16.12.2017 16:14:53
Khủng hoảng tâm lý vì áp lực sinh con trai từ gia đình nhà chồng class=

Khủng hoảng tâm lý vì áp lực sinh con trai từ gia đình nhà chồng. Vợ chồng tôi hiện tại đã có một con gái và chúng tôi luôn bị bố mẹ chồng nhắc nhở sinh con thứ hai, phải tính toán để được con trai. Tôi thực sự bị áp lực trước chuyện này.

Box Tâm Sự