27.12.2016 21:47:53
Có nên đọc trộm nhật ký của con không? class=

Có nên đọc trộm nhật ký của con không? Nhiều các bậc phụ huynh cho rằng việc đọc trộm nhật ký của con không có gì là sai trái. Việc làm đó sẽ kịp thời phát hiện những suy nghĩ, hành vi không đúng của con, uốn nắn con tránh được những sai lầm. Theo bạn thì sao, có nên đọc trộm nhật ký của con không?

Box Tâm Sự